Om mig

Jag heter Diana Storvik och är specialpedagog och gymnasielärare. Jag bloggar sedan några år tillbaka under namnet “Specialpedagog på gymnasiet”. Genom min blogg har jag sett att det finns ett stort behov av att lyfta frågor kring specialpedagogik med fokus på gymnasiet. Juni 2022 kommer min bok Studiestrategier i gymnasiet - För undervisning och lärande. Den handlar om hur vi kan arbeta för att alla elever ska utveckla gods studiestrategier.

Föreläsning & workshop

Jag föreläser och håller i workshop  inom: Studiestrategier / Elevhälsans förebyggande arbete / Extra anpassningar / Tillgänglig utbildningÖvriga tjänster

Jag erbjuder är handledning för specialpedagoger, lärare och arbetslag samt konsultation inför arbete med boken "Studiestrategier i gymnasiet". Säljer också pedagogisktmaterial i min webbutik.

Blogg

Min blogg "Specialpedagog på gymnasiet" som handlar om hur vi kan skapa ökad delaktighet, öka måluppfyllelsen och få fler elever att klara sin gymnasieexamen.